صنایع کاغذ سازی

انواع محصولات شیمیائی برای قسمت های مختلف کارخانه های کاغذ و مقوا سازی شامل: جوهرزداها، ضدکف، ضدجلبک، پاک کننده های نوار نقاله، فلت ها، مخلوط کن ها و سایر دستگاههای تولیدی