Slider

شرکت ناتاوست شیمی

شرکت ناتاوست شیمی که سالیان درازیست یک شرکت تولید کننده محصولات شیمیائی صنعتی است در سال 1366 همزمان با واگذاری شرکت قدیم به سهامداران جدید اقدام به تغییر برخی از مواد اساسنامه نموده و مقدمات تولید محصولات شیمیائی صنعتی را آغاز و پس از حدود یک سال تولیدات خود را به صنعت کشور ارائه نمود.
در سالهای شروع فعالیت جدید شرکت، به دلیل شرایط جنگی و محدودیت واردات کالاها، محصولات شیمیایی صنعتی دچار کمبود شدید و تولیدات صنعتی وابسته به این محصولات با مشکلات جدی مواجه شده بودند در چنین شرایطی سهامداران این شرکت عزم خود را جزم کرده و با تلاش بی وقفه با جانشین کردن محصولات شیمیایی داخلی به جای خارجی سعی نمودند وظیفه اخلاقی و ملی خود را ادا نمایند و اکنون پس از گذشت سالها نسبت به توفیقات بدست آمده در آن روز و تداوم موفقیت های بعدی به خود میبالند و امیدوارند این خط مشی به صورت صعودی همچنان ادامه یابد.