صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

• مواد شستشوی پایه دکل ها و لوازم مربوط به حفاری چاههای نفت (Rig wash)
• مواد افزودنی برای جلوگیری از خورندگی آب در سیستم های خنک کننده
• مواد ضدجلبک برای آب سیستم های خنک کننده
• مواد کنترل کننده سختی آب در سیستم های خنک کننده و دیگ بخار
• مواد اکسیژن زدا برای آب دیگهای بخار
• مواد ضدرسوب در سیستم های دیگ بخار و سیستم های خنک کننده
• مواد (Demulsifier) برای جدا کردن آب از نفت خام
• مواد امولسیون کننده نفت نشت شده در آب دریا (O.S.D)