امروز چهارشنبه,19 مرداد ماه 1401


Skip Navigation Linksصفحه نخست :: محصولات :: مواد شیمیایی برای ترمیم آب های صنعتی و آماده سازی دستگاههای مربوطه

مواد شیمیایی برای ترمیم آب های صنعتی و آماده سازی دستگاههای مربوطه

در این زمینه محصولات زیر عرضه میشود:
رسوب زداها به صورت پودر و مایع
سختی گیر و اکسیژن گیر آب
مواد تنظیم کننده pH فاز مایع و بخار آب جهت جلوگیری از خورندگی
مواد برای تنظیم آب برجهای خنک کننده مانند ضدجلبک ، ضدخورندگی و سختی گیر
مواد جهت جلوگیری از رسوب و تولید کف در دستگاههای آب شیرین کن


Copyright © 2012 Natawest Chemical Company, All Rights Reserved
Powered By:Moballeghan Group